Contact us
联系我们
温州龙强机械科技有限公司
Wenzhou Longqiang Machinery Technology Co., LTD
生产基地 浙江省温州市滨海经济开发区五道682号 生产基地2: 浙江省温州经济技术开发区沙城街道中心西街98号 Tel: 0086-577-85501777 85501888 E-mail: lq@cnlongqiang.com Website: www.cnlongqiang.com